libravirtua-button ontime-button

Az OnTime munkaszakaszai

Az első munkaszakasz eredményei

A személyszállítási ügyviteli szoftver első munkaszakaszban (2012.10.01-2013.03.31) megtörtént a Kelet-középmagyarországi Közlekedési Központ részletes helyzetfelmérése és az új informatikai működés rendszerterve végrehajtásra került. A helyzetfelmérési eredmények ismeretében a projekt részleteinek kidolgozásánál a pályázat konzorciumi résztvevői a piaci alkalmazhatóság érdekében egyhangúan elfogadták az országos dinamikus menetrendi adatstruktúrához való kapcsolódás szükségszerűségét, ennek folyományaként részletes tárgyalássorozat kezdődött az országos menetrendi adatokat létrehozó és karbantartó Közlekedéstudományi Intézet szakértőivel. Megtervezésre került az adatkapcsolatok kiépítésének adatstruktúrája.
Az Egyetem munkatársai kidolgozták a munkamódszert a hazai és nemzetközi gyakorlat feltárásához. Összeállt az a szempontrendszer, ami alapján értékelhetőek az egyes megoldások. A szempontok egyben az új utastájékoztató rendszer kidolgozásának megalapozását is szolgálják. Feltérképezésre került az alkalmazandó adatátviteli szabvány és annak jellemzői, a szabványok hazai gyakorlatban történő alkalmazásának felderítése elindult, jelenleg a kapcsolat felvétel történt meg az érintett szervezetekkel. 

A Második Munkaszakasz Eredményei

A személyszállítási ügyviteli szoftver második munkaszakaszban (2013.04.01-2013.09.30) teszt jelleggel megtörtént a rendszerek integrálása, az adatok indítása a jelentős számú adathiba javítása miatt egyelőre manuális. A nemzetközi és hazai gyakorlat, valamint a fejlesztési irányok áttekintése alapján elkészült az utasok rendszerrel szemben támasztott igényeinek felmérésére szolgáló módszertan, felhasználói csoportok különböző szempontból történő képzésével. Ez alapján bemutatásra kerültek az egyes megoldási lehetőségek. Az elért eredmények a KTI Városi közlekedési konferenciáján is bemutatásra kerültek.

A projekt elvárás rendszerének kidolgozása és pontosítása is megtörtént, a nemzetközi szabványokra épülő - un. Transmodell adatstruktúrának megfelelő elvárás-rendszer került elfogadásra és rögzítésre. A helyzetfelmérés során 3 Volán társaságot vizsgáltak. (Nógrád Volán Zrt., Hatvani Volán Zrt és Jászkun Volán Zrt.) A programfejlesztések során két fejlesztési csapat egymással párhuzamos területeken dolgozott. Az egyik az adatbázis-kapcsolatokat építette föl, a másik pedig az adatok mobil eszközön történő térképi megjelenítését valósította meg. A vizsgált időszakban a diszpécseri flottakövető rendszerek mind statikus, mind pedig dinamikus adatbázis kapcsolatai tesztelésre kerültek. Az integrációs tesztek negatív eredményt mutattak az egyik Volán társaságnál, így a továbbiakban a maradék két társaságra fókuszáltak az integrációs tesztek. A rendszerdokumentáció elkészítése már folyamatban van.

A Harmadik Munkaszakasz Eredményei

A harmadik munkaszakaszban (2013.10.01-2014.12.31) elkészült a Projekt Alapító Dokumentum, és a fejlesztéshez szükséges eszközök beszerzése befejeződött. 2013. november 11-12-én bemutatót tartottunk a Bus-Eye alkalmazás koncepciójáról, és ismertettük az elkészült fejlesztéseket. A Bus-Eye rendszerhez kapcsolódó dokumentáció-készítés véget ért. A Rendszer-kézikönyv, az Üzemeltetői kézikönyv és a Felhasználói kézikönyv is a fejlesztési fázis lezárása utáni aktuális állapotnak megfelelő információkat tartalmazza. Megtörtént az alkalmazás mobil applikációinak kifejlesztése iOS, Windows és Android platformokra is. Megvalósult a K+F eredmények gyakorlatba való átültetésének megtervezése. A reprezentatív mintavétel óta eltelt időszak azt támasztja alá, hogy az egyes dinamikus flottakövető alkalmazások köre a régió valós idejű üzleti folyamatainak és a társadalmi kitettségnek a függvénye.

Az utazói szokások második felmérése is lezajlott. Ez a felmérés az utasok elvárásaira fókuszált. A mobiltelefonos, a közösségi közlekedés használatát segítő alkalmazás fejlesztéséhez olyan kérdőív készült, amelynek célja a potenciális felhasználók körének és igényeinek megismerése volt. Az eredmények alapján az alkalmazás funkcionalitását az elvárásokhoz lehetett igazítani. A kérdőív készítésekor alapvető igény volt, hogy rövid legyen, azaz néhány perc alatt ki lehessen tölteni, és a kérdéseket egyszerűen meg lehessen válaszolni. Megkezdődött az információszolgáltatás-típusok meghatározása is. Az információszolgáltatási típusok vonatkozásában két szempont szerint képeztünk kategóriákat.

Megtörtént a program működéséhez szükséges menetrendi és megállóhelyi adatbázisok beszerzése és alkalmazásba vétele.

Összességében elmondható, hogy a fejlesztés megvalósult, a pályázat célja teljesült, 2014.12.31-én sikeresen záródott a projekt.

Ajánlatkérés

Lépjen velünk kapcsolatba! Kérje vállalatára szabott megoldásunkat!

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com