libravirtua-button ontime-button

Integrált vállalatirányítás

A vállalatirányítási rendszerek a közép- és nagyvállalatok operatív és adminisztratív tevékenységeinek komplex lefedésére és a vezetői döntéshozatal támogatására készültek.

integrált vállalatirányítási rendszer

Az irányítási rendszerek integrálásának fő célja az, hogy egy vállalat önállóan alkalmazott menedzsment-rendszereiből normatív, dokumentált, egységes vezetést támogató rendszer jöjjön létre.

E menedzsment rendszer-integráció leginkább a minőségirányítás (ISO 9001:2008), a környezetirányítás ISO 14000:2004) és a munkahelyi egészségvédelem-, és biztonság (MIR, KIR, MEBIR) területén épül fel, amely mind az ISO 9001:2000, az ISO 9001:2008, az ISO 14001:2004, EMAS, és az MSZ 28001 szabvány követelményeinek megfelel

Az integrált vállalatirányítási rendszer (corporate governance) – a szakirodalomban egyre inkább ERP-ként emlegetett információs szoftver a vállalat környezetére, belső működésére és a vállalat–környezet tranzakcióira vonatkozó információk koordinált és folyamatos beszerzését, feldolgozását, tárolását és szolgáltatását végző személyek, tevékenységek, valamint a funkciók ellátását lehetővé tevő hardver- és szoftvereszközök összessége.

Az integrált vállalatirányítási rendszer a vállalatirányítási rendszerbe foglalt ügyviteli folyamatokat jelentik. Az integrált ügyviteli rendszerkben szereplő adatokat és információkat az integrált ügyviteli szoftvert működtető ügyviteli szoftverből nyerhetjük ki.

Az integrált vállalatirányítási rendszer bevezetése

Egy megfelelő integrált vállalatirányítási rendszer kiválasztása előtt a vállalatnak több alapvető kérdést is tisztáznia kell. Meghatározandó, hogy pontosan mire szeretnék használni a rendszert, milyen összeg áll rendelkezésre a bevezetéssel kapcsolatos költségek finanszírozására, továbbá milyen időtávon kívánják bevezetni.

Mire figyeljünk az integrált vállalatirányítási rendszer bevezetésekor?

Az integrált vállalatirányítási rendszer kiválasztásakor mindenképpen egy összetett szempontrendszer szerint kell dönteni. Fontos megvizsgálni, hogy mennyire lehet a rendszert a vállalat üzleti folyamatainak megfelelően testre szabni, a vállalat egyedi üzleti folyamataihoz igazítani. Ez rendkívül lényeges, mivel nem feltétlenül jó megoldás a bevált folyamatok és módszerek gyökeres átalakítása, csak az ügyviteli rendszer bevezetése miatt.Ezzel szemben az a cél, hogy a rendszert lehessen felkészíteni a vállalatnál alkalmazott folyamatokra. 

Másik szignifikáns szempont a választáskor, az hogy az adott rendszer mennyire képes a lokális törvényi szabályozásnak (pl.: számviteli törvény) megfelelően működni. 

Lényeges szempont az is, hogy a rendszer megtanulása és használata milyen informatikai képzettséget igényel, milyen szolgáltatásokat lehet a rendszer bevezetésével és használatával kapcsolatban igénybe venni, képes-e a rendszer más vállalatirányítási megoldásokkal együttműködni.

Az integrált vállalatirányítási rendszer módszertana 

Az integrált vállalatirányítási rendszer bevezetése elképzelhetetlen módszertan nélkül. A módszertan segítségével helyzetfelmérést szükséges készíteni, amely segítségével elemezzük a vállalat jelenlegi helyzetét, kitűzzük a célokat. Ezt követően a megfelelő programok installálása, adatkonvertálás és tesztreszabás történik, amely révén egy teljes körű integrált vállalatirányítási rendszert kapunk, amely a vállalat egyedi ügyviteli folyamaihoz tökéletesen illeszkedik. 

Az integrált vállalatirányítási rendszerek nélkülözhetetlenek a felelős vállalalatirányításhoz. Biztosítják, hogy a felhasználó valamennyi feldolgozását megvalósító, egységes információs rendszert használjon, s egyúttal az egész vállalatra kiterjedő integrációt valósítson meg.

Az integrált vállalatirányítási rendszer stratégiája

Az integrált vállalatirányítási rendszerek egyszerre teremtik meg mind a különböző vezetői információs és vállalati funkciók, vezetői döntés-támogató funkciók, mind pedig a különböző alrendszerekben keletkező üzleti tranzakciókat feldolgozó funkciók integráltságát.

Nincs szükség többszörös adatbevitelre, mert az egyes funkciók egymásra épülnek, az adatok egy egységes vállalati adatbázisba kerülnek.

   A vállalatirányítási rendszerekkel megszerezhető verseny­előnyök

A vállalati vezetésnek a megfelelő információs rendszer választásával a legfontosabb célja, a lehetséges üzleti előnyök megszerzése. Ilyen üzleti előnyt jelenthetnek a jobban integrált, rugalmasabb, automatizált és áttekinthetőbb üzleti folyamatok, a nagyobb szervezeti hatékonyság, az integráltabb szervezeti tudás, továbbá a jobban előkészített vezetői döntések. Egy integrált vállalatirányítási rendszer használatával a vállalatok adataikat egy helyen tárolhatják, és bármikor elérhetik azokat a megalapozottabb döntéshozatal érdekében. Nem naprakész információk alapján ma már nem lehet versenyképes döntéseket hozni, egy adekvált vállalatirányítási rendszerrel azonban a szükséges információk pillanatok alatt kiszűrhetők, többletmunka nélkül. Ha nincs kellő információ a döntéshozók birtokában egy döntés pillanatában, az lehet, hogy hatalmas árbevétel kiesést eredményez vagy éppen hibás döntés születik a vezetés részéről, amelynek komoly negatív következménye is lehet a vállalat számára. Ebből kifolyólag a vállalatirányítási rendszerek manapság egyre nagyobb jelentősséggel bírnak egy vállalat életében, ugyanis alapvető céljuk a vállalatok folyamatainak egy rendszerbe való összefoglalása, hogy abból mindig a kellő információt ki lehessen szűrni, így a cég versenyképes tudjon maradni, továbbá folyamatos versenyelőnyhöz juthasson.

Az integrált vállalatirányítási rendszer használatakor az adatokat csak egyszer kell rögzíteni a rendszerben, mely által növekszik a hatékonyság és megszűnik a felesleges redundáns tárolás. Egy adat módosításakor a rendszer, az integritásból adódóan, a frissítás azonnal megjelenik az összes relevánsan kapcsolódó modulban, így a különböző szervezeti egységek munkája integrálható. Ez lehetővé teszi, hogy a különböző területeken dolgozó munkatársak összehangolják tevékenységüket és döntéseiket, ugyanis a vállalat egyes részlegei akkor lesznek hatékonyak, ha együttműködnek, ha megosztják egymással az információkat. Ha ez a gondolkodásmód megvalósul, akkor az integrált vállalatirányítási rendszert valóban arra lehet használni, amire tervezték: hogy növelje a hatékonyságot és ezáltal a versenyképességet. 

 

 

Ajánlatkérés

Lépjen velünk kapcsolatba! Kérje vállalatára szabott megoldásunkat!

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com