libravirtua-button ontime-button

LIBRA6i integrált vállalatirányítási rendszer

Ismertető | Funkcionalitások | Előnyök | Kapcsolat

A vállalatirányítási rendszer általános ismertetője

Átfogó vezetői kontroll
A Libra6i integrált vállalatirányítási rendszer a közép- és nagyvállalatok operatív és adminisztratív tevékenységeinek komplex lefedésére és a vezetői döntéshozatal támogatására készült. A LIBRA6i rendszer biztosítja, hogy a felhasználó valamennyi feldolgozását megvalósító, egységes információs rendszert használjon, s egyúttal az egész vállalatra kiterjedő integrációt valósítson meg.

Teljes integráltság
A LIBRA6i egyszerre teremti meg mind a különböző vezetői információs funkciók, vezetői döntés-támogató funkciók, mind pedig a különböző alrendszerekben keletkező üzleti tranzakciókat feldolgozó funkciók integráltságát. A szoftverben nincs szükség többszörös adatbevitelre, mert a LIBRA6i rendszerben az egyes funkciók egymásra épülnek, az adatok egy egységes vállalati adatbázisba kerülnek.

100%-os biztonság
Az Oracle csúcstechnológiája a biztosíték arra, hogy olyan programbeli sajátosságok, mint újragyűjtés, adatbázisok helyrehozatala a LIBRA vállalatirányítási szoftverben ismeretlen fogalmak. Az adatbázis-kezelő rendszer eredendően biztosítja a tranzakciók védelmét. A LIBRA6i esetében adatvesztés, vagy programhiba miatt adatvisszatöltési igény még nem fordult elő.

A vállalatirányítási rendszer funkcionalitásai

Általános modulok

A MÉRLEG modul segítséget ad a vegyes könyvelési tételek rögzítésére, a számlavezetések és az automatikus költségfelosztások elkészítésére. Biztosítja a rögzített gazdasági események adott paraméterek szerinti lekérdezését, képernyős riportok, listák, táblák formájában, valamint az éves beszámolókhoz szükséges táblázatok elkészítését. A Mérleg szintetikus funkció, a Drill-down (adatlefúrás) technológiával napló, karton szintről azonnal bizonylat mélységű kibontást tesz lehetővé.


A Likvid modul a Libra6i integrált vállalatirányítási rendszeren belül a pénzügyi feladatokat látja el. Itt történik a vevői és szállítói folyószámlák vezetése, a napi bank- és pénztárcsomagok rögzítése. A naprakészséget segíti a különböző pénzügyi (banki) tranzakciók on-line módú elektronikus támogatása is. A modulban megoldott a rendszeres és egyedi pénzügyi levelezés is. A funkció teljes körű megoldást nyújt a különböző ÁFA pozíciók szerinti bevallások elkészítésére.


A Számla modul az integrált rendszer kimenő számlakészítő modulja. A rendszer számos hazai nyomdaipari számlaformátumot támogat, de lehetőség van saját, egyedi számlaképek kialakítására is, rendelkezik forintos és devizás, magyar és kétnyelvű számlaformátumokkal is. A modul az eseti számlakészítés mellett a rendszeresen ismétlődő számlázások hatékonyabbá tételét is támogatja, az ún. „Időszaki” számlázás funkcióval.


Az alrendszer feladata, hogy segítséget nyújtson a pénztárosnak a napi pénztári események kezelésében és a pénztárral kapcsolatos egyéb teendők elvégzésében. A program egyszerre több pénztár vezetését teszi lehetővé. A modul és a hozzá kapcsolódó valutapénztári funkció teljes körű készpénzeszköz állománykezelést biztosít mind forintban, mind pedig tetszőleges valutanemben.


Az Álló modul biztosítja a mindenkori törvényi előírásoknak megfelelően az immateriális javak és tárgyi eszközök analitikus nyilvántartását. Lehetőség van ezek részletes mennyiségi és értékbeli kezelésére, nyilvántartására, analitikus és főkönyvi könyvelésére, a számviteli, ill. az adótörvény szerinti értékcsökkenés elszámolására, valamint az éves beszámoló elkészítéséhez szükséges mellékletek, kiegészítések elkészítésére.


A Cash Center modul egy összekötő láncszem a Likvid modul és a pénzintézeti adatforgalmazás között. A modul lehetővé teszi, hogy a bankból elektronikus úton érkező napi banki információkat ne kézi rögzítési módszerekkel, hanem automatikusan lehessen a Likvid modulban rögzíteni. A modul használatával a napi banki adatok feldolgozása, valamint a bank felé kiinduló átutalások elküldésének munkaigénye kizárólag az ellenőrzésre korlátozódik.


Az Invest beruházás nyilvántartó modul fogja össze a beruházási igények kezelését, a tervek készítését, a kartonok vezetését, a beruházások üzembe helyezésének megvalósítását, követését. A LIBRA6i integrált vállalatirányítási rendszer Invest modulja az Álló - tárgyi eszköz nyilvántartó - , az Anyag – készletgazdálkodási - , illetve a Likvid - pénzügyi modulokkal áll szoros kapcsolatban.


A Humán modul a cégek teljes bérszámfejtési és munkaügyi tevékenységét támogatja, a belépő és kilépő dolgozó adminisztrálásától a hóvégi és hóközi (időszakos) kifizetéseket bér és TB ellátásainak számfejtésén át, egészen a kötelezően előírt igazolások, bevallások elkészítéséig. A program szinte minden adatszolgáltatási igénynek meg tud felelni, legyen az külső, kötelezően előírt, - pl.: APEH, TB, OEP, KSH, magán- és önkéntes nyugdíjpénztárak által -, vagy belső – a vállalkozás ügyviteléhez szükséges – elvárás.
Kereskedelmi – logisztikai funkciók

A Biznisz modul a Libra6i integrált vállalatirányítási rendszer logisztikai modulja, mely lehetőséged ad a partnerekkel folytatott kereskedelmi kapcsolatok követésére. Használata révén, széleskörű információ szerezhető a szállító és vevő partnerekről, valamint bonyolult kereskedelmi, logisztikai és értékesítési folyamatok valósíthatók meg általa. Megoldható a teljes körű hazai, illetve az import bizományosi áruféleségek elkülönített mennyiségi és értékbeli nyilvántartása. A modul képes a vevői árajánlatok elkészítésére, valamint azok rendelési és teljesítési folyamatainak teljes körű kezelésére. Kimutatásaival hathatósan támogatja a logisztikai és üzleti folyamatokat.
A LIBRA6i integrált vállalatirányítási rendszer Anyag moduljában lehetőség van a készletek analitikus, cikk karton szintű nyilvántartására - mennyiségben és értékben - a készlet kartonok vezetésére, valamennyi készletmozgás rögzítésére, az azokhoz kapcsolódó bizonylatok generálására, nyomtatására, illetve a mozgások könyvelésére. Módot ad a rögzített események lekérdezésére listák, táblázatok formájában, továbbá hathatós segítséget nyújt a leltározás elvégzéséhez. Az Anyag modul a saját készletek mellet kezeli a bizományosi (konszignációs) készleteket is, valamint módot ad a dolgozói készletek, az ún. szerszámkönyv zárt rendszerben történő nyilvántartására.


A Libra6i Road szakmai modul, három analitikus szakterület, a menetlevél kezelést, a gépüzemnapló adminisztrációt és a munkalapok feldolgozását támogatja nagy hatékonysággal. A Menetlevél szakterület magába foglalja a vállalatok tulajdonát képező járművek teljesítményének nyilvántartását, a teljesítmények alapján az üzemanyag-elszámolás és különböző kimutatások készítését. A Gépüzemnapló a gépek, berendezések teljesítményének nyilvántartását, a teljesítmények alapján történő elszámolását támogatja. A Munkalap szakterülete a vállalat által egy csoportba sorolt munkáltatók nyilvántartását, gazdasági eseményeinek (számlák, anyag-, bér-, gép-, járműköltség) kezelését, kimutatását foglalja magába.


Az iktató modul vevői és szállítói szerződések, illetve cégen belüli igénybejelentők adatainak nyilvántartására szolgál. A szerződésekhez termékek, szolgáltatások rendelhetők. Az Iktató modulban lehetőség van a szerződések, igénybejelentők adatainak tételes és összevont lekérdezésére. A szerződések ütemezései és a hozzájuk kapcsolt számlák alapján vevői és szállítói terv- illetve tényadatok is kinyerhetők a rendszerből, melyek a likviditási tervezést segítik.


 

Előnyök

 • Megbízhatóság.
 • Költséghatékony LIBRA projektek. Alacsony teljes költség (TCO).
 • Rugalmas, az ügyfél igényeinek leginkább megfelelő licencelési módozatok. Modul licencek, és nevesített felhasználói vagy processzor alapú licencek használata.
 • Alacsony üzemeltetési költségek - nem igényel rendszerre specializálódott IT osztályt.
 • Magyarországi gyártói, fejlesztői, és szakértői bázis, jogszabályi környezet ismerete.
 • Egyedi igények, fejlesztések gyors és hatékony kezelése.
 • Az ország teljes területét lefedő viszonteladói szakértői bázis.
 • Folyamatos szoftverkövetés, gyártói támogatás.
 • Széleskörű funkcionalitás, gyártói szakértői rendszerek (pl. közüzemi számlázás, városirányítás, közösségi közlekedés üzletágak teljes körű támogatása)
 • Moduláris felépítésű, teljesen integrált rendszer.
 • Felhasználóbarát, egyszerű működés.
 • Korszerű, háromrétegű architektúra, böngészőben futó alkalmazás.
 • Kiemelkedő adatbiztonság, kiemelkedő üzembiztonság. Oracle technológia használata adatbázis, és alkalmazás szinten.
 • Magas szintű üzleti intelligencia. Vezetői információs, és BI réteg.
 • Egyszeri adatbevitel, redundancia mentes adatstruktúra.
 • Teljes körű naplózási lehetőség. Számlázási rendszer audit megfelelőség.
 • Rugalmas méretezhetőség, magyarországi nagyvállalati környezetnek megfelelő architektúra.
 • Teljes körű jogosultsági rendszer, hierarchikus jogosultságkezelés.
 • Egyszerű adatlefúrás a szintetikából analitikus szintekre.
 • Egyszerű, és korszerű integrációs lehetőségek harmadik fél által szállított alkalmazásokkal.
 • Platformfüggetlen alkalmazás.

Ajánlatkérés

Lépjen velünk kapcsolatba! Kérje vállalatára szabott megoldásunkat!

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com