libravirtua-button ontime-button

Közüzemi szoftver megoldások

A LIBRA6i integrált vállalatirányítási szoftver révén a Közművek hiteles szolgáltatói arculatot mutató ügyfélszolgálati tevékenységet biztosít a fogyasztó felé. A LIBRA6i integrált vállalatirányítási rendszer speciális funkciói a közművek és városgazdálkodók számára lettek kifejlesztve. A speciális területet ellátó modulok az alábbi szolgáltatóknak nyújtanak hatékony megoldást:

 • Víz- és csatornaművek
 • Távhőszolgáltatók
 • Hulladékgazdálkodással foglalkozó vállalatok
 • Városgazdálkodási társaságok
 • Áramszolgáltatók
 • Gázszolgáltatók


A LIBRA6i vállalatirányítási program a Közművek megoldásai elsődlegesen a tömeges számlázási, ügyfélszolgálati, díjbeszedési és kintlévőség kezelési munka hatékonyabbá tételében segítik a közüzemi szolgáltatókat. A vízgazdálkodási, távhőszolgáltató, hulladékkezelő, városgazdálkodási, illetve az áram- és gázszolgáltató társaságok számára fejlesztett megoldások az eltérő iparági jellemzőknek megfelelően különbözőek, ugyanakkor a hasonló alapelvek miatt megbízhatóságuk magas színvonalú.


A Summa modul a Libra6i rendszerbe integrálódó olyan díjbeszedési és ügyfélszolgálati programcsomag, amely – közüzemi szolgáltatások értékesítésével kapcsolatosan – a fogyasztó részére egy vagy több szolgáltató által nyújtott szolgáltatásra az alábbiakban felsorolt alapfunkciókat látja el.
Az ügyviteli rendszer több szinten támogatja a szolgáltatással kapcsolatos összes (kereskedelmi, szakszolgálati, készletgazdálkodási, pénzügyi, munkaügyi és jogügyi) tevékenységet. Hiteles szolgáltatói arculatot mutató ügyfélszolgálati tevékenységet biztosít a fogyasztó felé a szolgáltatás tartalmára. A Summa közüzemi számlázó és ügyfélszolgálati modul kezeli a közüzemi ügyvitel feladatait, valamint az ügyfélszolgálati tevékenységhez tartozó feladatokat.


A Távhő modul a Libra6i rendszerbe integrálódó, díjbeszedési és ügyfélszolgálati modul, mely speciálisan a Távhőszolgáltatók részére került kifejlesztésre. A modul ellátja a szokásos közüzemi ügyvitelben felmerülő feladatokat, és ezen felül az alábbi speciális funkcionalitással támogatja a feldolgozásokat:

 • hőközpontok, hőcserélő blokkok, hőfogadók, valamint a megkötött szerződések nyilvántartása
 • hőmennyiségmérők nyilvántartása, cseréjének kezelése, előrejelzése
 • hőmennyiségmérők leolvasásának támogatása, elektronikus úton történő fogadása, méretlen időszakra fogyasztás számítása
 • energiaelszámolás futtatása, kimutatása
 • korrigált fűtési fajlagosok, melegvíz fajlagosok, korrigált fogyasztások számítása és kiugró fogyasztás vizsgálata, kimutatása
 • MÁK támogatások kezelése
 • távhődíj juttatások kezelése


A Totál funkció a Libra6i rendszerbe integrálódó olyan hulladékkezeléssel kapcsolatos nyilvántartási, számlázási, díjbeszedési és ügyfélszolgálati programcsomag, amely teljes körű támogatást nyújt a teljes szakmai ügyvitel lefedésére. Ügyintézői, közép- és felső vezetői szinten támogatja a szolgáltatással kapcsolatos összes tevékenységet. Teljes körű ügyfélszolgálati tevékenységet biztosít a fogyasztó felé a szolgáltatás tartamára, a megrendeléstől a megszüntetésig.


Begyűjtött termelési és kommunális hulladékok lerakóhelyekre történő szállításakor valamennyi adat rögzítését és nyilvántartását célzó program, mely támogatja a jogszabályok által előírt nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettséget, valamint a szállítást, ártalmatlanítást és hasznosítást végző cégek belső információs igényeinek kielégítését.
Városüzemeltetési, hulladékszállítási feladatokat ellátó járművek, különböző munkagépek és célgépek napi tevékenységének, teljesítményének nyilvántartását szolgáló menetokmányok (menetlevél, gépüzemnapló, fuvarlevelek) kiállítása, kezelése és feldolgozása történik a Libra6i City moduljában.


A Libra6i többféle összetett interfésszel kapcsolódik a villamosenergia és a földgáz számlázást kiszolgáló rendszerekhez.
A beérkező villamos energia mérési adatok feldolgozásával a teljes számlázási folyamatot lefedi az MVM Partner Zrt. és MVM Kontó Zrt. számára. Akár több ezer telephellyel is rendelkező fogyasztók számára, havonta megközelítőleg 40-50 ezer közületi számla kerül kibocsátásra a Libra6i rendszerből, ütemezetten, hibamentesen, az MVM Informatika szigorú biztonsági és SLA előírásainak megfelelve.
A számlázás mellett az ehhez kapcsolódó pénzügyi és könyvelési folyamatokat is kezeli a rendszer.
Az MVMP és MVM Kontó a rendszerből készíti el a villamosipari speciális kimutatásaikat is.
A rendszer integráltan együttműködik az SAP- és CRM rendszerekkel.

Ajánlatkérés

Lépjen velünk kapcsolatba! Kérje vállalatára szabott megoldásunkat!

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com